LASEROWY SKANER BEZPIECZEŃSTWA DATALOGIC

Skaner bezpieczeństwa Datalogic Laser Sentinel jest elektroczułym urządzeniem ochronnym (ESPE). Wykorzystuje aktywne, optoelektroniczne urządzenie reagujące na rozproszone promieniowanie odbite (AOPDDR), zgodnie z definicją i wymaganiami międzynarodowej normy bezpieczeństwa EN 61496-3. Promieniowanie optyczne generowane jest przez laser podczerwony klasy 1.

Wiązka emitowana jest w postaci krótkich impulsów, które odbijają się od obiektów znajdujących się w nadzorowanej strefie. Urządzenie oblicza odległość do poszczególnych obiektów poprzez pomiar czasu pomiędzy wysłaniem a powrotem odbitego sygnału (time-of-flight).

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

LASER SENTINEL

Informacje praktyczne: Skrócony opis:

Głównym obszarem zastosowania urządzenia jest instalacja w maszynach gdzie występuje ryzyko urazu. Zadaniem skaneru bezpieczeństwa Datalogic jest wykorzystanie niewidzialnej wiązki laserowej do stworzenia dwuwymiarowego obszaru, który operator lub obiekt musi przekroczyć, aby dostać się do strefy zagrożenia. Dzięki temu niebezpieczny ruch maszyny zostaje zatrzymany odpowiednio wcześnie.
Nadzorowana strefa jest skanowana przez lustro w zakresie 275° wokół urządzenia poprzez ruch obrotowy odbywający się ze stałą prędkością. Pozwala to na wykrywanie obecności wszystkich nieprzeźroczystych obiektów o odpowiednich wymiarach, które zdefiniowane są przez rozdzielczość urządzenia. Używając graficznego interfejsu możliwe jest zaplanowanie, oraz dostosowania do konkretnych wymagań, kształtu strefy objętej działaniem urządzenia.


skaner-sentinel-datalogic
Przeznaczenie: produkcja o wysokim stopniu zautomatyzowania oraz zautomatyzowane procesy logistyczne/magazynoowe
Strefa bezpiczeństwa: Urządzenie pozwala na monitorowanie dwóch obszarów określonych jako:
  • Strefa bezpieczeństwa (Safety Zone) – pozwala na wykrycie obecności człowieka lub obiektu, który znajdzie się strefie zagrożenia
  • Strefa ostrzegawcza (Warning Zone) – znajduje się na zewnątrz stresy bezpieczeństwa i pozwala na wykrywania obiektów zbliżających się do strefy bezpieczeństwa
Popularne konfiguracje: PN: 958001090, SLS-SA5-08 Standalone 5.5m 6 zone sets; PN: 958001100, Description: SLS-B5 Base 5.5m 3 zone sets; PN: 958001040, Description: SLS-M5-0812 Master 5.5m 6 zone sets; PN: 958001070, Description: SLS-R5 Slave 5.5m